ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์หลัก
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 095-245-5196, 084-639-8272, 081-438-6964, 063-996-9828 และ 02-310-8941